fbpx
Nachhaltig von Anfang an
blank
SOUDRŽNOST

Pomáháme tam, kde je to potřeba

Spolupráce, vzdělávání, budování důvěry a ocenění – to jsou pilíře soudržnosti. Jako rodinný podnik víme, že rovné příležitosti a kvalitní život bez nástrah patří mezi nejdůležitější hodnoty. Proto každý den pečlivě pracujeme na tom, abychom přispěli k budování lepší společnosti. Přispíváme nejen naším způsobem výroby, ale i podporou neziskových organizací, které sdílí podobné hodnoty jako my.

Různorodost nás obohacuje

Holle je globální společnost. To vyžaduje spolupráci napříč jednotlivými kulturami k vytváření příjemného prostředí pro všechny strany. Kulturní, rasové, genederové a věkové odlišnosti jsou u nás vítány. Věříme, že každý má své místo a čím různorodější tým, tím více skvělých a inovativních nápadů může vzniknout.

Naše společnost je otevřena komukoliv, kdo má zájem s námi sdílet podobné hodnoty a rádi vyslechneme i ty, kteří se od nás liší. Otevřený dialog je cestou k úspěchu. Proto podporujeme nejen naše zaměstnance, ale také ostatní skupiny. Naše aktivity otevírají lidem různé možnosti. Věříme, že jako tým dokážeme mnohem víc.

„V Holle podpoříme každého, kdo má zájem s námi budovat lepší budoucnost!“
Angelo Ferrara, Člen výkonné rady
„V Holle podpoříme každého, kdo má zájem s námi budovat lepší budoucnost!“
Angelo Ferrara, Člen výkonné rady

Snažíme se pomáhat

Jsme globální společnost a z toho plynou určité povinnosti. Zejména pomáhat lidém, kteří to nejvíce potřebují. Jsme týmoví hráči, kteří společně přispívají tam, kde je potřeba. Během roku tak podpoříme několik projektů, díky kterým může být na světě o trošku líp.

Snažíme se pomáhat regionálně

Jsme zaměření na regionální produkci. Proto primárně podporujeme skupiny v regionu. Věříme, že je to nejsnažší cesta k aktivní podpoře těch, kteří ji potřebují.