fbpx
Nachhaltig von Anfang an
životní prostředí
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana přírody v měnícím se klimatu

Ochrana klimatu je jedno z hlavních témat současnosti. Víme, že každý z nás je zodpovědný za negativní změny klimatu a proto jsme se rozhodli jednat. Postupně snižujeme naši uhlíkovou stopu a eliminujeme odpad na minimum.

Klima positiv = redukce CO2

Společně děláme svět zelenější

Naše aktivity nastavujeme tak, aby vedly k naplnění cílů stanovených na základě Pařížské smlouvy. Ta řeší globální oteplování a potřebu redukovat zvýšení průměrně teploty jen o 1.5°C. To, že to děláme dobře, značí naše produkty, které jsou klima positive.

Co znamená klima positiv?

Klima positive znamená, že naše výroba produkuje nejen minimum CO2, ale navíc díky dalším aktivitám pomáháme snižovat množství CO2 v atmosféře. Například tím, že aktivně vysazujeme stromy v našich regionech.

„Být klima positive je dalším krokem k zelené budoucnosti. Společně s Demeter kvalitou to dělá z Holle skutečně udržitelnou značku.“
Udo Fischer, CFO
„Být klima positive je dalším krokem k zelené budoucnosti. Společně s Demeter kvalitou to dělá z Holle skutečně udržitelnou značku.“
Udo Fischer, CFO

Cesta k udržitelnosti

Již několik let se snažíme postupně redukovat CO2 v naší výrobě. Letos jsou poprvé všechny naše produkty klima pozitivní a my děkujeme hlavně vám, že nám věříte a podporujete nás!

blank

Krok 1

Mléčná výživa
blank

Krok 2

Kaše
životní prostředí

Krok 3

Kozí mléko a musli
blank

Krok 4

Kapsičky
blank

Krok 5

Pokračovací mléčná výživa
blank

Krok 6

Ostatní kategorie

Ochrana klimatu skrze biodynamické hospodářství

Holle je pionýrem v dětské výživě v Demeter kvalitě. Demeter je známkou biodynamického hospdářství a cirkulární ekonomiky. Díky biodynamickému hospodářství můžeme chránit životní prostředí, naši přírodu, zachovávat kvalitu půdy, šetřit lesy, starat se o zvířata, produkovat méně CO2, recyklovat, zefektivnit využívání vody, apod. Tato technika je opravdovým klíčem k udržitelnosti a ochraně klimatu.

životní prostředí

Každý krok má své opodstatnění

Zlepšení kvality půdy

Na německých farmách pomáháme redukovat CO2 a zlepšovat kvalitu půdy.

Chci vědět více

Kariba – ochrana deštného lesa

Naše aktivity směřují i k ochraně deštného lesa Karina. Každým rokem chráníme kolem 785,000 hektarů lesa. Díky projektu ročně offsetujeme 3.5 millionů tun CO2.

Chci vědět více

Udržielná doprava

Snažíme se využívat sdílenou dopravu a možnosti na maximum.

Chci vědět více

Naše obaly

V současné době nejsme schopni dodávat produkty ve 100 % ekologickém balení, avšak snažíme se je průběžně vylepšovat. Naše papírové krabice jsou vyrobeny z recyklovatelného FCS papíru, kapsičky jsou bez aluminia a některé jsou dokonce jednoduše recyklovatelné. Opravdu nám zaleží na každém kroku, který děláme.

 

Recyklovatelné a FSC obaly

Většina našich obalů jsou z kartonu, který je z 85 – 95 % recyklovaný a dá se znovu recyklovat. Většina z nich jsou certifikovány známkou FSC.

Co FSC certifikace znamená? 

FSC (Forest Stewardship Council®) je mezinárodní certifikační systém pro zlepšování udržitelného lesnictví. Nezpracované materiály, které jsou označené FSC, pochází z udržitelného a odpovědného zdroje.

blank

Kapsičky bez aluminia

Naše kapsičky jsou bez složky aluminia. Skládají se ze tří vrstev – papír, PET a PE. Všechny tři vrstvy plní svou funkci – ochrana před bakteriemi a znečištěním, konzervace – a proto musí být součástí balení.

Ochrana produktu, bezpečnost a legislativa jsou naší prioritou. Proto nemůžeme vyměnit naše jednorázové obaly za vratné. Nemusí to však znamenat nic špatného! Pokud porovnáme kapsičky a sklo, mají oba dva materiály podle IFEU (Institut pro energii a životní prostředí) stejný dopad na životní prostředí. Do výpočtů je zahrnuta i doprava.

 

 

životní prostředí

Naše jogurtové kapsičky jsou jedním z příkladů udržitelného produktu. Nejenže je obsah vyroben s ohledem na snižování uhlíkové stopy, ale i balení je ekologické. Je vyrobeno z recyklovatelného polypropylenu. Ten je jednodušší na třídění a recyklaci.